MISSIE EN VISIE

Missie 

Gymclub Klim Op wil een pedagogisch en sporttechnisch project ontwikkelen dat kinderen en jongeren toelaat om hun maximum aan fysieke en mentale mogelijkheden te ontwikkelen.

De club biedt daarbij een kader met opgeleide trainers, aangepaste materialen en een veelzijdig trainingsaanbod.

Klim Op streeft naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat.

De club ziet er tevens ook op toe dat zowel competitie- als recreatieturners gelijkwaardige kansen krijgen.

WhatsApp Image 2021-08-24 at 21.44.34

Visie

Gymclub Klim Op wenst een kader aan te bieden waarbinnen bestuur en trainers zich inzetten om alle +3-jarigen uit onze regio algemene bewegingskansen te geven en hen aan gymnastiek te laten doen waarbij plezierbeleving een centrale rol heeft.

Recreatief:

Omwille van het algemene karakter is gymnastiek de basissport bij uitstek. Met het oog op algemene bewegingsstimulansen staan wij steeds open voor iedereen die via de turnsport fysieke basisvaardigheden als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen.

Competitief:

Voor gymnasten met meer dan gemiddeld talent biedt het competitieturnen een extra uitdaging.

De noodzakelijke zelfdiscipline en volharding die deze arbeidsintensieve sport vereist, dwingt de gymnast, in nauwe samenwerking met zijn of haar begeleider, tot het voortdurend aftasten van de eigen motivatie en fysieke grenzen.