DOCUMENTEN

Gedrags en Ethische code Gymfed

Onze club past ook de Gedrags- en Ethische Code van de Gymfederatie toe. Hierin zijn o.a. de gedragscode voor gymnasten, trainers/coaches en ouders opgenomen. 

Bij ernstige problemen: gelieve je te wenden tot het API (Aanspreekpunt Integriteit). Bij het API kunnen alle betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht over mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Voor Gymclub Klim Op is dit Bart Merckx (0496/40.72.15 of gymclubklimop@telenet.be)

Privacyverklaring en clubreglement